Kam v okolí

Královské město Uherské Hradiště

Město bylo založeno v roce 1257 českým králem Přemyslem Otakarem II. Charakter a funkci města jako pohraniční pevnosti předurčila jeho exponovaná poloha na křižovatce obchodních cest. Funkce pevnosti byla zrušena v roce 1782, avšak hradby začaly uvolňovat prostor stavebnímu rozvoji města až od čtyřicátých let 19. století. Město bylo založeno v tzv. staré (klasické) sídelní oblasti, tzn. v území nepřetržitě osídleném již od počátku historické doby. Území, na kterém bylo město založeno, patřilo v 9. až 10. století k jádru Velké Moravy.

Vzdálenost od Vinařského domu: 2,1 km

Odkaz na www: www.mesto-uh.cz

Aquapark Uherské Hradiště

Aquapark Uherské Hradiště nabízí příjemnou relaxaci i bohaté sportovní vyžití v nově vybudovaném areálu. Návštěvníci zde naleznou zónu pro kondiční plavání, pro zábavu a wellness zónu. Pro letní sezónu je samozřejmostí i venkovní koupaliště

 

Vzdálenost od Vinařského domu: 1,8 km

Odkaz na www: www.aquapark-uh.cz

Rozhledna Salaš

Rozhledna na kopci nad vesnicí Salaš byla vyprojektována do tvaru dvou do sebe zakleslých sedmiček. Dvě „šťastné sedmičky“ obsahují dvě vyhlídkové plošiny, kdy vyšší je umístěna ve výšce 15 metrů.

 

Vzdálenost od Vinařského domu: 14,6 km

Odkaz na www: www.rozhlednasalas.cz

Skanzen Modrá

Nově budované Centrum Slováckých tradic se nachází v obci Modrá u Velehradu. Společně s Archeoskanzenem a Botanickou a sladkovodní expozicí Živá voda tvoří významný turistický cíl Slováckého regionu. Návštěvníci se mohou nejen seznámit s procesem pálení ovoce a historií vinařství, ale zároveň mohou ochutnat produkty typické pro místní kraj – ovocné destiláty a víno. Centrum dále doplňuje prodejna regionálních produktů a kavárna.

 

Vzdálenost od Vinařského domu: 7,9 km

Odkaz na www: www.skanzenmodra.cz

Baťův kanál

Baťův kanál je vodní dopravně významná cesta. Délka Baťova kanálu (od Otrokovic do Skalice) je v současnosti přibližně 53 km. Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde vede uměle vyhloubenými kanálovými úseky. Celkově je splavný od Kroměříže po Hodonín.

Vzdálenost od Vinařského domu: 2,8 km

Odkaz na www: www.batacanal.cz

Park Rochuz

Přírodní a kulturně-historický areál Park Rochus spolu s územím přilehlých vinohradů již nyní nabízí občanům i návštěvníkům  města značený vyhlídkový turistický okruh, možnosti procházek, rodinných výletů i prohlídku s našimi průvodci. Můžete také obdivovat starobylé kulturní památky – poutní kapli sv. Rocha ve středu areálu Park Rochus a měšťanské vinné sklepy ve Vinohradské ulici.

Vzdálenost od Vinařského domu: 1,6 km

Odkaz na www: www.parkrochuz.cz

Kovozoo

KOVOZOO Staré Město vznikla v roce 2012. Nachází se v zajímavém a netradičním prostředí zrekonstruovaného areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Spatříte zde mnoho jedinečně propracovaných zvířat v životní velikosti vyrobených z kovového odpadu. Svojí propracovaností a dokonalostí překvapují mnoho našich návštěvníků. V současné době KOVOZOO obývá více než 250 zvířat a stále se rozrůstá.

Vzdálenost od Vinařského domu: 10,4 km

Odkaz na www: www.kovozoo.cz

Slovácký dvůr

Kemp a penzion Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi je vybudovaných ve stylu lidových slováckých podkrovních vinných búd.

 

Vzdálenost od Vinařského domu: 9 km

Odkaz na www: www.slovackydvur.cz

Větrný mlýn Jalubí

Větrný mlýn v obci Jalubí, je replikou větrného mlýna holandského typu, který zde stával od pol. 19. stol. až do roku 1938. Nová stavba mlýna proběhla v letech 2007–2009 se záměrem vybudovat věrnou kopii původního objektu a přiblížit tak široké veřejnosti zručnost a dovednost předchozích generací stavitelů a řemeslníků. Od mlýna se otevírá krásný výhled na Chřiby, Bílé Karpaty, Javorníky, Vizovické a Hostýnské vrchy.

Vzdálenost od Vinařského domu: 10,2 km

Odkaz na www: www.jalubi.eu

Hrad Buchlov

Buchlov se řadí k nejstarším hradům v České republice. Jeho počátky se datují do 1. poloviny 13. století. Význam hradu spočívá především v unikátním zachování původních architektonických prvků jednotlivých výstavby. Nikdy nedobytá pevnost je zároveň ukázkovou ilustrací přeměny strohého gotického hradu v pohodlné renesanční panské sídlo. Hrad Buchlov je jednou z nejvýraznějších dominant moravského Slovácka, spolu s kaplí svaté Barbory.

 

Vzdálenost od Vinařského domu: 19,2 km

Odkaz na www: www.hrad-buchlov.cz

Zámek Buchlovice

Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Kvalita architektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majitelé i důležitost v dějinách posledních let habsburské monarchie činí ze zámku místo významem daleko přesahující hranice českých zemí.

Vzdálenost od Vinařského domu: 13 km

Odkaz na www: www.zamek-buchlovice.cz

Velehrad, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Počátky současného komplexu kláštera a baziliky na Velehradě sahají na začátek 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě založený v románském stylu s vlivem rané gotiky. Zakladateli kláštera byli moravský markrabě Vladislav Jindřich (bratr Přemysla Otakara I.) a olomoucký biskup Robert. Původně románsko-gotická stavba kláštera se v důsledku husitských válek v 15. stol. nedochovala. Současná podoba pochází z přelomu 17. a 18. století.

 

Vzdálenost od Vinařského domu: 8,7 km

Odkaz na www: www.velehradinfo.cz

Vinařská obec Polešovice

Známé a úspěšné polešovické vinohradnictví sahá až do dávné minulosti. Nejstarší název doložené polešovické vinice byla Mniška z roku 1454, což dokládá, že šlo o vinohrad klášterní. Zrušení cisterciánského kláštera v 18. století příznivě ovlivnilo místní vinařství. Poddaným byly vinohrady pronajaty a pro uskladnění vína budovali polešovičtí vinné sklepy. V roce 1922 byla v obci zřízena Státní révová školka. Do devadesátých let byla pod názvem Oseva součástí šlechtitelské základny v republice. Pochází z ní odrůdy ušlechtilé révy jako například Muškát moravský, Olšava nebo Amos.

Vzdálenost od Vinařského domu: 14,9 km

Odkaz na www: www.polesovice.cz

Rozhledna Floriánka

Dvacet metrů vysoká rozhledna zdobí polešovický lesopark Skala. Kdo vyšlape 80 schodů, pohlédne z výšky 349 metrů nad mořem na Chřiby, Bílé Karpaty i celý Dolnomoravský úval. Název Floriánka je odvozen z názvu poslední odrůdy vinné révy vyšlechtěné ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích.

 

Vzdálenost od Vinařského domu: 16,5 km

Odkaz na www: www.polesovice.cz